MBK Group

TH EN
Job Opportunity  Home

PR News

 

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) สนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคม จัดงาน SET Social Impact Fair 2018 : Craft for Change ผ้าเปลี่ยนโลก

 Back

คุณศิรฐา สุขสว่าง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากซ้าย) และคุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมเปิดงาน SET Social Impact Fair 2018 : Craft for Change ผ้าเปลี่ยนโลก โดยมีคุณโสภัณฑ์ วงศ์ดวงคำพู ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตปทุมวัน (ที่ 5 จากซ้าย) และตัวแทนจากองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เกียรติร่วมงาน การจัดงานในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ได้มีการร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีทางสังคม สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนที่ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อันได้รับแรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น และยังเป็นการสนับสนุนพื้นที่ให้กลุ่มคนทำงานด้านศิลปะผ้าทอ ได้แสดงความสามารถของตนเองสู่สายตาของนักท่องเที่ยวทั่วโลก สำหรับ 16 ธุรกิจเพื่อสังคม จาก 19 จังหวัด ที่นำมาจัดแสดงประกอบด้วยสินค้าแฟชั่น จากผ้าย้อมคราม, ผ้าฝ้าย, ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ, ผ้าปาเต๊ะ และผ้าม่อฮ่อม ที่มีเสน่ห์ด้วยดีไซน์ และรังสรรค์ด้วยวิถีธรรมชาติ ซึ่งงานนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าที่มาจัดแสดงในงานเป็นจำนวนมาก งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ Center Zone ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์