MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 

บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2557

ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างจากวารสารการเงินธนาคาร

เกียรติบัตรสถานประกอบการสีขาว

BUREAU VERITAS Certification